Fra Skolen i Skoven - Hjerne, krop og læring i naturen

Da PISA-undersøgelsens resultater forelå, var de ideologiske kanoner allerede kørt i stilling – det politiske højre var hurtigt leveringsdygtige i en letforståelig forklaring og en grundigt mytologiseret syndebuk: Hvis fagligheden blandt danske elever er for ringe, må det være 60’er pædagogikkens skyld. Påstanden var, at denne generation af lærere vægter bløde værdier som kommunikationsevner og samarbejde højere end kundskaber og færdigheder. Den nødvendige debat om faglighedens hvordan druknede i slagord. Folkeskolens elever møder imidlertid ikke 60’er karikaturen i deres dagligdag. De arbejder i en skole, som deres forældre og bedsteforældre ville have let ved at genkende. En skole, som ikke har forandret sig nok, en skole som har svært ved at løsrive sig fra fortidens menneske- og læringssyn, en skole hvor den teoretiske og formidlingsprægede undervisning fylder mest. Det vigtigste i skolen er stadig at sidde på stolen og lytte andægtigt til en lærer, som allerede har opdaget og erobret verden. Skolen favoriserer også i dag de intellektuelle trækpapirer, der har let ved det sproglige og matematisk/logiske; de elever som, uden begejstring, udholder stillesidningen og den passive tilegnelse.


Bogens bagsidetekst:

Skolen i skoven er historien om undervisning af folkeskoleelever i det fri; om hvorfor og hvordan Naturklassen opstod og om Naturklassen i praksis. Det er også historien om, at undervisning i naturen tilgodeser væsentlige betingelser for læring, der kan begrundes i viden om hjernen og om menneskets biologiske bagage. Bogens vægt på pædagogiske ræsonnementer og neuropsykologiske begrundelser er et helt nyt indlæg i den skandinaviske debat om læring og samtidig et opgør med det traditionelle undervisningsparadigme.

Forfatterne tager os med ind i Naturklassens univers. En rejse ind i den gode historie, i form af eventyr, rollespil fra vikingetiden og hvalers geometri - alt der egner sig til udeundervisning - og resultater fra hjerneforskningen og biologiske undersøgelser af læringsstrategier.

Skolen i skoven er blevet til i et usædvanligt samarbejde mellem folkeskolelærerne Anne Mette Kaae Petersen og Lasse Bak Sørensen og forskerne Christian Gerlach og Theresa Schilhab.

Bogen henvender sig til læsere, der interesserer sig for rummets og kroppens betydning for læring, det være sig folkeskolelærere, pædagoger, undervisere, lærer- og pædagogstuderende, pædagogiske konsulenter, formidlere inden for naturfag mv.


Udpluk af anmeldelse og artikel

"En helt igennem spændende bog, der er hurtig at læse, og som i den grad pirrer en til at tænke anderledes omkring sin undervisning."
Niels Peter Riising, Folkeskolen
Læs hele anmeldelsen

"Når børnene en blæsende dag ved stranden skal tegne en hval i sandet og undersøge, hvor mange skoleelever, det kræver for at fylde hvalen, så er det læring med hele kroppen og den tilegnede viden om rumfang huskes med alle sanser."
Artikel af Thomas Prakash, Urban

Pris: 220 kr. (inkl. moms) + porto 
174 sider

ISBN 978-87-7684-184-3

Udgivet: 17. september 2007

Skal der være link til nedenstående 
Læs pressemeddelelse og anmeldelse af Skolen i skoven

 

 

 

 

 

 

Lasse Bak Sørensen - tayasfar@gmail.com
webdesign: yes-yes.dk